นวดเคล เธอได้รับการนวดเพื่อการวิจัยของเธอ นวด น้ำแตก