นนวดแถวก นวดเช็ก – เงี่ยนผมสีน้ำตาลนอกใจบนโต๊ะ นเคยนวดน