ยันหมอนวด ผมสีน้ำตาลได้รับการนวดหีด้วยหินร้อน อาบอบนวด