ภรรยาถูกนวด หมอนวดนมโตนูรุให้ลูคัสนวดครั้งแรก ตั้งใจมานวด